Dnes je čtvrtek 13.12.2018, svátek má Lucie (zítra má svátek Lýdie)

Přihlášení

PAMÁTKY

Boží muka  

  Kaple sv. Prokopa  

Kruhy v obilí  

Muzeum  

Pieta u Jištěrp  

Socha svatého Vavřince v Chotiněvsi  

Svatý křížek v Jištěrpech  

Kaple sv. Prokopa

Kaple sv. Prokopa na návsi v obci Chotiněves byla pravděpodobně dokončena v roce 1806. Kaple byla postavena na místě starší kapličky, která je zachycena na mapě I. vojenského mapování z 18. století. Druhou variantou je možnost, že k roku 1806 došlo přestavbě původní kaple. Současná kaple má obdélnou loď, která je sklenuta valenou klenbou s dvěma pětibokými vstřícnými výsečemi nad segmentovými lunetami prolomenými nevelkými okennými otvory. Půlkruhový závěr na západní straně je sklenutý konchou. Hlavní průčelí je na východní straně, vchod je sklenut segmentem a průčelí je završeno trojúhelníkovým štítem, na kterém je umístěna hranolová věžička s výklenkem pro zvon. Současný zvon pochází z roku 1918 a nese reliéf Panny Marie, zvon zhotovil Octavius Winter z Broumova. Věžička je pak zakončena latinským křížem. Kaple je vystavena ze sbíraného a lomového kamene, čediče a opuky, cihlové zdivo je použito na záklenky a římsy.
Pozoruhodný je interiér kaple, který je celý vymalován freskami. Téměř celý prostor apsidy je vymalován iluzivním oltářem s hlavním obrazem sv. Prokopa, centrální obraz je doplněn malbami sv. Kateřiny a sv. Barbory. Další malby jsou dochovány na stěnách kaple, jedná se o: Ukřižování, sv. Vavřinec, sv. Josef, Ecce Homo. V ploše klenby se pak nachází dva medailony s motivem Madony a sv. Rodiny. Tyto fresky byly pravděpodobně provedeny v rámci výstavby kaple, tj. jedná se o malby, které vznikly na samém počátku 19. století či ještě na přelomu 18. a 19. století. Styl malby ještě odpovídá pozdně baroknímu provedení, je to dáno faktem, že pro malby v chotiněvské kapli byl mimo jiné použit jako vzor iluzivní oltář kaple sv. Vavřince v Biskupské rezidenci v nedalekých Litoměřicích.
Kaple prošla zásadní rekonstrukcí v r. 2011, 2013, která probíhala ve 2 etapách. V první etapě se prováděli stavební práce, osadila se nová okna. Byla dokončena rekonstrukce dveří a dřevěného oltáře. Kaple byla venkovně osvětlena. Ve druhé etapě byl restaurován zvon, doplněny keramické cibulky na střeše a zrestaurován latinský kříž na věžičce. Při obnově maleb při druhé etapě byly odkryty vzácné původní fresky v celém interiéru kaple z přelomu 18. a 19. století.
V současnosti se interiér kaple slavnostně vyzdobuje vždy u příležitosti velikonoc a vánoc. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na celé renovaci kaple, především pak p. Reischigové za stále aktuální výzdobu kaple a p. Hronové za rekonstrukci maleb interieru.

Soubory:

Nová verze webu - vyzkoušejte ...© Copyright Petr Šmatlák 1998-2015

Obecní úřad Chotiněves - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz