Dnes je čtvrtek 13.12.2018, svátek má Lucie (zítra má svátek Lýdie)

Přihlášení

AKTUALITY
PROSINEC

OZNÁMENÍ O VÝVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Oznámení o vývozu komunálního odpadu ve středu 24.12.2014 a 31.12.2014 bude svoz probíhat jako v běžné pracovní dny.
Popelové nádoby vystavte v den svozu v 6 hodin ráno.

Soubory:   

KOMORNÍHO SMYČCOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ LITOMĚŘICE

Farní sbor ČCE v Chotiněvsi pořádá v úterý 9. prosince 2014 koncert “Komorního smyčcového orchestru ZUŠ Litoměřice” v kostele v Chotiněvsi. Všichni jste srdečně zváni.

Soubory:   

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Starosta obce Chotiněves svolává v souladu s ust. § 103 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zasedání zastupitelstva obce, které se koná

v pondělí 15. prosince 2014 od 17,00 hodin

v budově obecního úřadu

Program:
- Úvod
- Určení zapisovatele, ověřovatele
- Schválení programu
- Rozpočet obce Chotiněves na rok 2015
- Návrh rozpočtu Svazku obcí Úštěcko
- Rozpočtové opatření
- Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu
- Ostatní – žádosti, odměny
- Diskuse, usnesení, závěr

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBU 2014

Kulturní komise Obce Chotiněves vyhlašuje soutěž o "Nejkrásnější vánoční výzdobu 2014", vyhodnocení soutěže proběhne 20. prosince 2014 ve spolupráci dospělé a dětské poroty.

Soubory:   

SETKÁNÍ SENIORŮ

Obecní úřad Chotiněves Vás zve na "Setkání seniorů", které se koná v sobotu 6. prosince 2014 od 17,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chotiněvsi.

Soubory:   

LISTOPAD

SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM, ANDĚLEM A ČERTEM

Srdečně zveme všechny děti na setkání s "Mikulášem, andělem a čertem", které se koná v pátek 5. prosince od 17,00 hodin v Muzeu.

Soubory:   

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU

Srdečně Vás zveme na již tradiční "Rozsvícení vánočního stromku", které se uskuteční v pátek 28. listopadu 2014 od 17,00 hodin před Obecním úřadem v Chotiněvsi.

SVATOMARTINSKÁ POSVÍCENSKÁ VESELICE

V sobotu 15. listopadu 2014 od 20,00 hod. do 01,00 hod 16. listopadu 2014 se v Kulturním domě v Bechlíně koná “Svatomartinská posvícenská veselice”.

Soubory:   

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Starosta obce Chotiněves svolává v souladu s ust. § 103 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zasedání zastupitelstva obce, které se koná

v pondělí 10. listopadu 2014 od 17,00 hodin

v budově obecního úřadu

Program:
- Úvod
- Určení zapisovatele, ověřovatele
- Schválení programu
- Volba starosty a místostarosty
   - určení, které funkce budou zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
   - určení volby starosty a místostarosty
   - volba starosty
   - volba místostarosty
- Zřízení finančního a kontrolního výboru
   - určení počtu členů finanční a kontrolního výboru
   - volba předsedy finančního výboru
   - volba předsedy kontrolního výboru
   - volba členů finančního výboru
   - volba členů kontrolního výboru
- Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
- Diskuse, usnesení, závěr
ZÁŘÍ

VÝSTAVA - NÁVRATY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ, BESEDA S PANÍ NINOU BÁRTOVOU

Výstava "Návraty Volyňských Čechů" se koná od 11. do 28. září 2014 (otevřeno čt–ne od 10:00 do 6:00 hodin). Beseda s paní Ninou Bártovou rodačkou z Volyně ve čtvrtek 25. září 2014 od 16.30 hodin.

Soubory:   

ZMĚNA TERMÍNU SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Oznamujeme, že dnem 29. září 2014 začíná zimní svoz komunálního odpadu, to znamená svoz 1 x týdně.
Svozovým dnem je středa, první vývoz začíná 1. října 2014.

Soubory:   

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Starosta obce Chotiněves svolává v souladu s ust. § 103 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zasedání zastupitelstva obce, které se koná

v pondělí 29. září 2014 od 17,00 hodin

v budově obecního úřadu

Program:
- Úvod
- Určení zapisovatele, ověřovatele
- Schválení programu
- Kontrolní a finanční výbor
- Rozpočtové opatření
- Kontrola usnesení
- Dotační projekty – dle příloh
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves   
- Dotační projekty – dle příloh
- Smlouva o nájmu nebytových prostor
- Různé – podání žádosti na obnovitelné zdroje - přílohy
vzdání se práva odkupu pozemku
vyřazení pos.žebříku na základě posudku z evidence majetku obce
- Žádosti
- Diskuse, usnesení, závěr

DÁLKOVÁ DOPRAVA VODY, LOUČENÍ S LÉTEM

V sobotu 13. září 2014 od 13,00 hodin se koná akce pořádaná sborem dobrovolných hasičů s názvem "Dálková doprava vody" a od 15,00 hodin se u požární nádrže koná akce pořádaná Obcí Chotiněves a sborem dobrovolných hasičů s názvem "Loučení s létem”.

Soubory:   

HISTORICI V ROUDNICI

Srdečně vás zveme na 13. ročník výstavy historických vozidel "Historici v Roudnici", který se koná v sobotu 13. září 2014 od 10,00 hodin v Roudnici nad Labem. Historická vozidla v rámci Roudnického vinobraní zahájí spanilou jízdu. Výjezd z Roudnice nad Labem je ve 14,30 hodin a naší obcí Jištěrpy a Chotiněves směrem na Liběšice budou projíždět zhruba od 15,05 hodin. Čas je pouze informativní.

Soubory:   

SRPEN

VÍTÁNÍ OBČÁNKA JAKOUBKA BALKA

Vítání občánka Jakoubka Balka se koná v sobotu 30. srpna 2014 ve 14,00 hodin na obecním úřadě v Chotiněvsi.

Soubory:   

ČERVENEC

UZAVÍRKA Z DŮVODU OPRAVY ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU

Uzavírka z důvodu opravy železničního přejezdu.

Soubory:     

VÍTÁNÍ OBČÁNKA TADEÁŠKA SÍBRA

Vítání občánka Tadeáška Síbra se koná v sobotu 12. července 2014 ve 14,00 hodin na obecním úřadě v Chotiněvsi.
ČERVEN

ZÁBAVNÝ DEN PRO DĚTI

V sobotu 28. června a v neděli 29. června 2014 od 15,00 hodin pořádá SDH Chotiněves sportovně – Zábavný den pro děti na hřišti v Chotiněvsi.

Soubory:   

DEN DĚTÍ

V neděli 8. června 2014 se koná u kostela v Chotiněvsi od 14.00 hodin "DEN DĚTÍ".

Soubory:   

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Starosta obce Chotiněves svolává v souladu s ust. § 103 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zasedání zastupitelstva obce, které se koná

v pondělí 16. června 2014 od 17,00 hodin

v budově obecního úřadu

Program:
- Úvod
- Určení zapisovatele, ověřovatele
- Schválení programu
- Účetní závěrka obce za rok 2013
- Návrh závěrečného účtu obce za rok 2013
- Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Úštěcka za rok 2013
- Návrh závěrečného účtu SONO za rok 2013
- Rozpočtové opatření č. 2
- Dotační projekty – dle příloh
- Kontrola usnesení
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves za rok 2013
- Žádosti
- Diskuse, usnesení, závěr

VÍTÁNÍ OBČÁNKA MARUŠKY SALAVOVÉ

Vítání občánka Marušky Salavové se koná dne 7. června 2014 v 17,00 hodin na zahradě u Salavů v Jištěrpech.

ZÁJEZD DO KARLOVÝCH VARŮ

Kulturní komise OÚ Chotiněves pořádá ve dnech 20. - 21. června 2014 "Zájezd do Karlových Varů".

Soubory:   

KVĚTEN

DEN MATEK A OSLAVA KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Obecní úřad Chotiněves pořádá "Den matek a Oslava konce II. světové války" v sobotu 17. května 2014 od 18,00 hod. na obecním sále v Chotiněvsi.

Soubory:   

DUBEN

ZMĚNA TERMÍNU SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Oznamujeme, že dnem 28. dubna 2014 začíná letní svoz komunálního odpadu, to znamená svoz 1 x za 14 dní.
Svozovým dnem je středa, lichý týden, první vývoz se koná 7. května 2014.

Soubory:   

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Obecní úřad ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči v Chotiněvsi vás srdečně zvou ve středu 30. dubna 2014 na "Pálení čarodějnic". Slet čarodějnic a ostatních strašidel bude v 18.30 hodin u kostela.

Soubory:   

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Starosta obce Chotiněves svolává v souladu s ust. § 103 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zasedání zastupitelstva obce, které se koná

ve středu 30. dubna 2014 od 17,00 hodin

v budově obecního úřadu

Program:
- Úvod
- Určení zapisovatele, ověřovatele
- Schválení programu
- Zřizovací listina SDH Chotiněves
- Smlouva s EKO-KOM,a.s.
- Žádosti
- Diskuse
- Přidělení bytu
- Usnesení, závěr

POSVÍCENÍ

Obecní úřad Chotiněves Vás zve v sobotu 26. dubna 2014 na "POSVÍCENÍ". Zahájením posvícení je znovu požehnání Kaple sv. Prokopa. Slavnostní znovu požehnání povede biskupský vikář litoměřický kanovník Martin Davídek.

Soubory:   

SBĚR DROBNÝCH NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

V sobotu 26. dubna 2014 se koná "Sběr drobných nebezpečných odpadů"
v Jištěrpech u zastávky autobusu od 10,20 do 10,35 hod,
v Chotiněvsi u obchodu od 10,45 do 11,00 hod.

Soubory:   

BŘEZEN

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Starosta obce Chotiněves svolává v souladu s ust. § 103 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zasedání zastupitelstva obce, které se koná

v pondělí 31. března 2014 od 17,00 hodin

v budově obecního úřadu

Program:
- Úvod
- Určení zapisovatele, ověřovatele
- Rozpočtové opatření č. 1/2014
- Finanční a kontrolní výbor
- Kontrola usnesení
- Dotace
- Kulturní akce 2014
- Inventury 2013
- Žádosti
- Volby 2014 do Zastupitelstva obce
- Diskuse, usnesení, závěr

70. VÝROČÍ VSTUPU MUŽŮ Z VOLYNĚ – BORATÍNA DO ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY

Farní sbor ČCE v Chotiněvsi ve spolupráci se Synodní radou ČCE, Sdružením Bojovníků za svobodu, Sdružením Volyňských Čechů, Armádou ČR, Krajským vojenským velitelstvím v Ústí, obcemi Chotiněves, Horní Řepčice, Křešice, Polepy Vás zve na setkání k 70. výročí vstupu mužů z Volyně – Boratína do Československé armády, které se bude konat v neděli 23. března 2014 v evangelickém kostele v Chotiněvsi.

Soubory:   

POZVÁNKA NA JARNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

Jarní setkání seniorů se koná v pátek 14. března 2014 v 17.00 hodin na obecním úřadě v Chotiněvsi.

Soubory:   

DÍLNA LIDOVÉ TRADICE

Ve čtvrtek 13. března 2014 v 16,30 hodin se koná v dámském klubu obecního úřadu "Dílna lidové tradice".

Soubory:   

LEDEN

DIAKONIE ČCE

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích zaslalo obci Chotiněves poděkování a potvrzení o přijetí finančního příspěvku obětem červnových povodní 2013.

Soubory:   

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH

Starosta sboru dobrovolných hasičů Chotiněves svolává výroční valnou hromadu SDH Chotiněves, která se koná v pátek 24. ledna 2014 od 18,00 hodin na tanečním sále v Chotiněvsi.

Soubory:   

SLAVNOSTNÍ UVEDENÍ SENIORKY A NOVÝCH ČLENŮ V ÚŘAD

Synodní rada Českobratrské církve evangelické a Seniorátní výbor ústeckého seniorátu Českobratrské církve evangelické vás zvou na slavnostní uvedení seniorky a nových členů v úřad, které se uskuteční dne 19. ledna 2014 v 15,00 hodin v evangelickém kostele v Chotiněvsi.

Soubory:   

Nová verze webu - vyzkoušejte ...© Copyright Petr Šmatlák 1998-2015

Obecní úřad Chotiněves - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz