Dnes je čtvrtek 13.12.2018, svátek má Lucie (zítra má svátek Lýdie)

Přihlášení

AKTUALITY
PROSINEC

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBU 2015

Kulturní komise Obce Chotiněves vyhlašuje soutěž o "Nejkrásnější vánoční výzdobu 2015", vyhodnocení soutěže proběhne 12. prosince 2015 ve spolupráci dospělé a dětské poroty.

Soubory:   

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

Srdečně zveme všechny děti na "Mikulášskou besídku", která se koná v sobotu 5. prosince od 17,00 hodin na Obecním úřadě v Chotiněvsi.

Soubory:   

VÁNOČNÍ PROSLOV STAROSTY OBCE

Vánoční proslov starosty obce.

Soubory:   

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Starosta obce Chotiněves svolává v souladu s ust. § 103 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zasedání zastupitelstva obce, které se koná

ve čtvrtek 10. prosince 2015 od 17,30 hodin

v budově obecního úřadu

Program:
- Úvod
- Určení zapisovatele, ověřovatele
- Schválení programu
- Rozpočet obce Chotiněves na rok 2016 - návrh
- Rozpočet Svazku obcí Úštěcko na rok 2016 - návrh
- Rozpočet Sdružení pro nakládání s odpady
- Rozpočtové opatření
- Kontrola usnesení Smlouvy
   - Pachtovní smlouva
   - Smlouva - koupě pozemku
   - ČOV
   - Smlouvy
      - Dětské hřiště
      - Kulturní zařízení
      - Pomník v Jištěrpech
- Stravenky pro zaměstnance
- Změna územního plánu Chotiněves
- OZV č.3/2015
- Žádosti
- Odměny
- Diskuse, usnesení, závěr
LISTOPAD

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU

Srdečně Vás zveme na již tradiční "Rozsvícení vánočního stromku", které se uskuteční v sobotu 28. listopadu 2015 od 17,00 hodin před Obecním úřadem v Chotiněvsi.

Soubory:   

ŘÍJEN

SBĚR DROBNÝCH NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

V sobotu 10. října 2015 se koná "Sběr drobných nebezpečných odpadů"
v Jištěrpech u pomníku od 10,20 do 10,35 hod,
v Chotiněvsi u obchodu od 10,45 do 11,00 hod.

Soubory:   

ZÁŘÍ

DÍKČINĚNÍ A PŘEDNÁŠKA POSLEDNÍ EVANGELICKÝ FARÁŘ V HABŘINĚ

V neděli 27. září 2015 se koná v kostele ČCE v Chotiněvsi Díkčinění a přednáška Poslední evangelický farář v Habřině začátek programu je v 10,30 hodin. Srdečně zve staršovstvo sboru ČCE v Chotiněvsi.

Soubory:     

ZMĚNA TERMÍNU SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Oznamujeme, že dnem 28. září 2015 začíná zimní svoz komunálního odpadu, to znamená svoz 1 x týdně. Svozovým dnem je středa, první vývoz začíná 30. září 2015.

Soubory:     

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Starosta obce Chotiněves svolává v souladu s ust. § 103 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zasedání zastupitelstva obce, které se koná

ve středu 30. září 2015 od 17,00 hodin

v budově obecního úřadu

Program:
- Úvod
- Určení zapisovatele, ověřovatele
- Schválení programu
- Kontrolní a finanční výbor
- Předkupní právo
- Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
- Smlouva - Pachtovní smlouva
- Smlouvy o smlouvě budoucí
- Smlouva - Dětské hřiště
- Smlouva - Kulturní zařízení
- Smlouva - Pomník v Jištěrpech
- Smlouva o zřízení el. Přípojky – Jištěrpy
- Žádost o bezúplatný převod pozemků ( koupě )   
- Žádosti – Smlouvy
- Uplatňování územního plánu Chotiněves
- Obecně závazná vyhláška č.
- Diskuse, usnesení, závěr
SRPEN

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Starosta obce Chotiněves svolává v souladu s ust. § 103 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zasedání zastupitelstva obce, které se koná

v pondělí 24. srpna 2015 od 18,00 hodin

v budově obecního úřadu

Program:
- Úvod
- Určení zapisovatele, ověřovatele
- Schválení programu
- Rozpočtové opatření
- Diskuse, usnesení, závěr

VÝLUKA TRATI 087

Výluka trati 087 od 1. srpna do 29. října 2015. Náhradní autobusy pro občany Chotiněvsi po dobu výluky trati 087 zastaví ( v případě zájmu o nástup, nebo výstup cestujících ) na křižovatce komunikací I/15 a III/24067, která je v blízkosti nahrazované vlakové zastávky.
ČERVENEC

UPOZORNĚNÍ NA HROMADNÉ VÝMĚNY OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ U NICHŽ KONČÍ PLATNOST

Upozornění na hromadné výměny občanských průkazů u nichž končí platnost

Soubory:   

RECESE VÁNOCE V JIŠTĚRPECH

Obecní úřad a kulturní komise ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči v Chotiněvsi vás zvou na akci "Recese Vánoce v Jištěrpech" v sobotu 25. července 2015 od 17,00 hodin u dětského hřiště v Jištěrpech.

Soubory:   

ČERVEN

PRODEJ SLEPIČEK

Prodej slepiček
V sobotu 13. června 2015
Chotiněves – u kapličky – v 10,45 hod.
Jištěrpy – u autobusové zastávky – 11,00 hod.

Soubory:   

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Starosta obce Chotiněves svolává v souladu s ust. § 103 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zasedání zastupitelstva obce, které se koná

ve čtvrtek 25. června 2015 od 18,00 hodin

v budově obecního úřadu

Program:
- Úvod
- Určení zapisovatele, ověřovatele
- Schválení programu
- Účetní závěrka obce za rok 2014
- Závěrečný účet obce za rok 2014 - zpráva o hospodaření za rok 2014
- Závěrečný účet Svazku obcí Úštěcka za rok 2014
- Spolek pro obnovu venkova - zpráva o hospodaření za rok 2014
- Rozpočtové opatření
- Kontrola usnesení - Dotační projekty - dle příloh
- Česká republika - státní pozemkový úřad
- Žádosti
- Diskuse, usnesení, závěr

HURÁ PRÁZDNINY A VÍTÁNÍ LÉTA

Obecní úřad a kulturní komise ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči v Chotiněvsi vás zvou na "Hurá prázdniny" a “Vítání léta” v pátek 12. června 2015 od 16,30 hodin na hřišti v Chotiněvsi.

Soubory:   

DEN DĚTÍ

V neděli 7. června 2015 se koná u kostela v Chotiněvsi od 14,00 hodin "DEN DĚTÍ".

Soubory:   

KVĚTEN

PRODEJ SLEPIČEK

Prodej slepiček
V neděli 17. května 2015
Chotiněves – u kapličky – v 10,45 hod.
Jištěrpy – u autobusové zastávky – 11,00 hod.

Soubory:   

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v pondělí 18. května 2015 v obci Chotiněves od 07,00 do 15,00 hodin.

Soubory:   

DEN MATEK

Obecní úřad a kulturní komise ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči v Chotiněvsi vás zvou na "Den matek" v pátek 8. května 2015 od 15,00 hodin na Obecním sále v Chotiněvsi.

Soubory:   

DOČASNÁ UZAVÍRKA NA SILNICI Č. II/240

Oznámení o dočasné uzavírce na silnici č. II/240 u obce Chotiněves v době od 4. května 2015 do 30. září 2015 z důvodu provádění stavby "Rekonstrukce mostu ev. č. 240-040 Chotiněves".

Soubory:   

SBĚR DROBNÝCH NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

V sobotu 2. května 2015 se koná "Sběr drobných nebezpečných odpadů"
v Jištěrpech u pomníku od 10,20 do 10,35 hod,
v Chotiněvsi u obchodu od 10,45 do 11,00 hod.

Soubory:   

DUBEN

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Oznamujeme, že dnem 27. dubna 2015 začíná letní svoz komunálního odpadu, to znamená svoz 1 x za 14 dní.
Svozovým dnem je středa, lichý týden, první vývoz se koná 6. května 2015.

Soubory:   

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Obecní úřad a kulturní komise ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči v Chotiněvsi vás zvou ve čtvrtek 30. dubna 2015 na "Pálení čarodějnic". Slet čarodějnic a ostatních strašidel bude v 18,00 hodin u kostela.

Soubory:   

SETKÁNÍ ARMÁD NA OSTROVU TORGAU – 1945

Pozvánka na setkání příznivců vojenské techniky a armádního kempování na soukromém pozemku v obci Třeboutice u Litoměřic se koná v sobotu 18. dubna 2015. Průjezd obcí Chotiněves vojenskou kolonou bude v sobotu 18. dubna 2015 mezi 14,00 – 14,30 hodin od rozhledny Hořidla. Kolona se zastaví na hřišti v Chotiněvsi.

Soubory:   

UZAVÍRKA TYRŠOVA MOSTU V LITOMĚŘICÍCH OD 1. DUBNA 2015

Uzavírka Tyršova mostu v Litoměřicích od 1. dubna 2015 - informační plakát informující o uzavírce s výlukou autobusových linek - souhrnný výlukový jízdní řád linky X637, který zahrnuje všechny spoje linek X637, 638 a 683 jedoucích přes řeku po stanovené objízdné trase.

Soubory:     

VELIKONOČNÍ POSEZENÍ

Kulturní komise obecního úřadu v Chotiněvsi Vás zve na "VELIKONOČNÍ POSEZENÍ" v neděli 5. dubna 2015 od 14,00 hodin na Obecním úřadě a vyhlašuje 2. ročník soutěže o "NEJCHUTNĚJŠÍ SALÁT", "NEJHEZČÍ VEJCE", nebo "NEJHEZČÍ BERÁNEK" v jakékoliv podobě.

Soubory:   

BŘEZEN

ZÁJEZD DO DIVADLA KALICH V PRAZE

Kulturní komise obecního úřadu v Chotiněvsi pořádá zájezd do divadla Kalich v Praze ve čtvrtek 26. března 2015 od 19,00 hodin na komedii "SPLAŠENÉ NŮŽKY".

Soubory:   

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Starosta obce Chotiněves svolává v souladu s ust. § 103 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zasedání zastupitelstva obce, které se koná

v pondělí 30. března 2015 od 17,00 hodin

v budově obecního úřadu

Program:
- Úvod
- Určení zapisovatele, ověřovatele
- Rozpočtové opatření č.1/2015
- Kontrolní a finanční výbor
- Vyhláška OZV č.1/2015
- Vnitřní směrnice VS – 1/2015
- Dotační projekty – dle příloh
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves
- Smlouvy - O bezúplatném převodu pozemků
- Pachtovní smlouva
- Odkup pozemků
- Výběrové řízení ( Poptávkové řízení )
- Předkupní právo
- Závěrečný účet SONO za rok 2014
- Žádosti
- Diskuse, usnesení, závěr

Nová verze webu - vyzkoušejte ...© Copyright Petr Šmatlák 1998-2015

Obecní úřad Chotiněves - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz