Dnes je čtvrtek 13.12.2018, svátek má Lucie (zítra má svátek Lýdie)

Přihlášení

AKTUALITY
PROSINEC

VÁNOČNÍ PROSLOV STAROSTY OBCE

Vánoční proslov starosty obce si můžete přečíst v přiloženém souboru.

Soubory:   

SETKÁNÍ SENIORŮ

Obecní úřad Chotiněves a kulturní komise Vás zvou na "Setkání seniorů", které se koná v sobotu 10. prosince 2016 od 17,00 hodin na obecním úřadě v Chotiněvsi.

Soubory:   

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Starosta obce Chotiněves svolává v souladu s ust. § 103 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zasedání zastupitelstva obce, které se koná

ve čtvrtek 15. prosince 2016 od 17,00 hodin

v budově obecního úřadu

Program:
- Úvod
- Určení zapisovatele, ověřovatele
- Schválení programu
- Rozpočet Obce Chotiněves na rok 2017 - návrh
- Návrh rozpočtu Svazku Obcí Úštěcko nárok 2017 – návrh
- Rozpočet Sdružení pro nakládání s odpady
- Rozpočtové opatření
- Smlouvy – prodeje a koupě pozemků dle vyměření, přijmutí daru
- Ostatní – žádosti, odměny , dary
- Diskuse, usnesení a závěr
LISTOPAD

VÝZVA - SAMOVÝROBA DŘEVA

Obecní úřad Chotiněves vyzývá občany, kteří mají zájem o samovýrobu dřeva v obecním lese.

Soubory:   

MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA

Srdečně zveme všechny děti na "Mikulášskou diskotéku", která se koná v pondělí 5. prosince 2016 od 17,00 hodin na Obecním úřadě v Chotiněvsi.

Soubory:   

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Srdečně Vás zveme na již tradiční "Rozsvícení vánočního stromu", které se uskuteční v sobotu 3. prosince 2016 od 17,30 hodin před Obecním úřadem v Chotiněvsi.

Soubory:   

ŘÍJEN

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2016

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů 2016 konaných ve dnech 7. a 8. října 2016.

Soubory:   

SBĚR DROBNÝCH NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

V sobotu 8. října 2016 se koná "Sběr drobných nebezpečných odpadů"
v Jištěrpech u pomníku od 10,20 do 10,35 hod,
v Chotiněvsi u obchodu od 10,45 do 11,00 hod.

Soubory:   

ZMĚNA TERMÍNU SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Oznamujeme, že dnem 3. října 2016 začíná zimní svoz komunálního odpadu, to znamená svoz 1 x týdně. Svozovým dnem je středa, první vývoz začíná 5. října 2016.

Soubory:     

ZÁŘÍ

SOUTĚŽ ZA KRÁSAMI OBCÍ CHOTINĚVES A JIŠTĚRPY 2016

Obecní úřad Chotiněves a kulturní komise ve spolupráci se SDH vyhlašuje soutěž "Za krásami obcí Chotiněves a Jištěrpy 2016" pod záštitou starosty obce.
Soutěž je určena pro amaterské fotografy, občanům obce Chotiněves, Jištěrpy a potažmo celého regionu Úštěcka.

Soubory:   

PODZIMNÍ AKCE NEJEN PRO ZAHRÁDKÁŘE

Podzimní akce nejen pro zahrádkáře
kdy: do konce měsíce listopadu 2016
v pracovní dny 7:00 - 15:00 hod.
kde: kompostárna „SONO“
Pro obohacení půd o živiny a zvýšení úrodnosti nabízíme certifikovaný kompost volně ložený za zvýhodněnou cenu 3,27 Kč/10 kg (sleva 10%).

Soubory:   

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Starosta obce Chotiněves svolává v souladu s ust. § 103 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zasedání zastupitelstva obce, které se koná

ve čtvrtek 29. září 2016 od 18,00 hodin

v budově obecního úřadu

Program:
- Úvod
- Určení zapisovatele, ověřovatele
- Schválení programu
- Kontrolní a finanční výbor
- Předkupní právo
- Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
- Smlouvy – Prodej pozemků, Záměr prodeje pozemků
- Dotace
- Žádosti
- Rozpočtové opatření
- OZV č.2/2015
- Diskuse, usnesení, závěr

UZAVÍRKA SILNICE MEZI OBCEMI BŘEHORYJE A LIBĚŠICEMI

V době od 19. září do 31. října 2016 z důvodů prováděcích prací bude silnice III/24068 Břehoryje – Liběšice uzavřena. Objízdná trasa je mezi Liběšice – Chotiněves – Polepy – dle přiloženého plánku.

Soubory:   

SRPEN

UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

Od 23. srpna do 26. srpna 2016 bude obecní úřad v Chotiněvsi uzavřen (dovolená).

SOUTĚŽ ZA KRÁSAMI OBCÍ CHOTINĚVES A JIŠTĚRPY 2016

Obecní úřad Chotiněves a kulturní komise ve spolupráci se SDH vyhlašuje soutěž "Za krásami obcí Chotiněves a Jištěrpy 2016" pod záštitou starosty obce.

Soubory:   

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v úterý 30. srpna 2016 v obci Jištěrpy od 07,00 do 17,00 hodin.

Soubory:   

ČERVENEC

GRILOVAČKA V JIŠTĚRPECH

Obecní úřad a kulturní komise ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči v Chotiněvsi vás zvou na akci "Grilovačka v Jištěrpech" v sobotu 23. července 2016 od 17,00 hodin u dětského hřiště v Jištěrpech.

Soubory:   

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ve středu 13. července 2016 v obci Jištěrpy od 07,00 do 18,00 hodin.

Soubory:   

ČERVEN

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Starosta obce Chotiněves svolává v souladu s ust. § 103 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zasedání zastupitelstva obce, které se koná

ve středu 15. června 2016 od 18,00 hodin

v budově obecního úřadu

Program:
- Úvod
- Určení zapisovatele, ověřovatele
- Schválení programu
- Kontrolní a finanční výbor
- Účetní závěrka obce za rok 2015
- Závěrečný účet obce za rok 2015 – zpráva o hospodaření za rok 2015
- Závěrečný účet Svazku obcí Úštecka za rok 2015
- Spolek pro obnovu venkova – zpráva o hospodaření za rok 2015
- Rozpočtové opatření
- Žádosti
- Diskuse, usnesení, závěr
KVĚTEN

DEN MATEK A OSLAVU KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Obecní úřad a kulturní komise ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči v Chotiněvsi vás zvou na "Den matek a Oslavu konce II. světové války” v sobotu 7. května 2016 od 15,00 hodin v Hasičské zbrojnici v Chotiněvsi.

Soubory:   

ZMĚNA TERMÍNU SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Oznamujeme, že dnem 2. května 2016 začíná letní svoz komunálního odpadu, to znamená svoz 1 x za 14 dní. Svozovým dnem je středa sudý týden, první vývoz začíná 4. května 2016.

Soubory:   

DUBEN

SBĚR DROBNÝCH NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

V sobotu 30. dubna 2016 se koná "Sběr drobných nebezpečných odpadů"
v Jištěrpech u pomníku od 10,20 do 10,35 hod,
v Chotiněvsi u obchodu od 10,45 do 11,00 hod.

Soubory:   

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Obecní úřad a kulturní komise ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči v Chotiněvsi vás zvou v sobotu 30. dubna 2016 na "Pálení čarodějnic". Slet čarodějnic a ostatních strašidel bude v 18,00 hodin u kostela.

Soubory:   

SETKÁNÍ S LEKTORKOU KORÁLKOVÉ ŠKOLY

Dámský klub ve spolupráci s Obecním úřadem v Chotiněvsi Vás zvou na setkání s lektorkou korálkové školy paní Darí Fejtkovou, které se koná v úterý 19.dubna 2016 v 16,00 hodin v dámském klubu.

Soubory:   

BŘEZEN

VELIKONOČNÍ POSEZENÍ

Obecní úřad Chotiněves ve spolupráci s kulturní komisí a sborem dobrovolných hasičů Vás zve na "Velikonoční posezení" v sobotu 2. dubna 2016 od 15,00 hodin před hasičskou zbrojnicí v Chotiněvsi. Vyhlašujeme 3. ročník soutěže o "Nejchutnější salát".

Soubory:   

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Starosta obce Chotiněves svolává v souladu s ust. § 103 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zasedání zastupitelstva obce, které se koná

ve středu 30. března 2016 od 17,00 hodin

v budově obecního úřadu

Program:
- Úvod
- Určení zapisovatele, ověřovatele
- Schválení programu
- Rozpočtové opatření č.1/2016
- Kontrolní a finanční výbor
- Pomník obětem 2.sv.války
- Dětské hřiště - Mooz
- Obrubníky k dopadovým plochám – dětské hřiště Chotiněves
- Dotace – Kulturní zařízení
- Projektová dokumentace – rybník Jištěrpy
- Obnova kaple sv.Kiliána
- Fond hejtmana
- Smlouvy - Pachtovní smlouva
- Smlouva o budoucí kupní smlouvě
- Smlouva o zřízení věcného břemene
- Smlouvy o prodeji pozemků
- Výběrové řízení ( Poptávkové řízení )
- Předkupní právo
- Ustanovení kronikáře obce
- Diskuse, usnesení, závěr

Nová verze webu - vyzkoušejte ...© Copyright Petr Šmatlák 1998-2015

Obecní úřad Chotiněves - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz