Dnes je čtvrtek 13.12.2018, svátek má Lucie (zítra má svátek Lýdie)

Přihlášení

AKTUALITY
PROSINEC

SETKÁNÍ SENIORŮ

Obecní úřad Chotiněves a kulturní komise Vás zvou na "Setkání seniorů", které se koná v pátek 8. prosince 2017 od 17,00 hodin na obecním úřadě v Chotiněvsi.

Soubory:   

VÁNOČNÍ PROSLOV STAROSTY OBCE

Vánoční proslov starosty obce si můžete přečíst v přiloženém souboru.

Soubory:   

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Starosta obce Chotiněves svolává v souladu s ust. § 103 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zasedání zastupitelstva obce, které se koná

ve čtvrtek 14. prosince 2017 od 17,00 hodin

v budově obecního úřadu

Program:
- Úvod
- Určení zapisovatele, ověřovatele
- Schválení programu
- Rozpočtové opatření
- Kontrolní a finanční výbor
- Rozpočet Obce Chotiněves na rok 2018 - návrh
- Pozemky - koupě, nájem, prodej, přijetí daru
- Návrh rozpočtu Svazku Obcí Úštěcko nárok 2018 – návrh
- Dotace - parkoviště, zastávka, silnice, kulturní zařízení
- Rozpočet Sdružení pro nakládání s odpady
- Kontrola usnesení
- Žádosti, odměny, dary, ostatní
- Diskuse, usnesení a závěr
LISTOPAD

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Srdečně Vás zveme na "Rozsvícení vánočního stromu", které se uskuteční v sobotu 25. listopadu 2017 od 17,00 hodin před Obecním úřadem v Chotiněvsi.

Soubory:   

ŘÍJEN

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Starosta obce Chotiněves svolává v souladu s ust. § 103 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zasedání zastupitelstva obce, které se koná

v pondělí 16. října 2017 od 18,00 hodin

v budově obecního úřadu

Program:
- Úvod
- Určení zapisovatele, ověřovatele
- Schválení programu
- Pozemky
- Dotace
- Obecně závazná vyhláška č.3/2015
- Žádosti
- Diskuse, usnesení a závěr

OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve středu 25. října 2017 v obci Chotiněves od 07,00 do 08,00 hodin a od 15,00 do 16,30 hodin.

Soubory:   

SBĚR DROBNÝCH NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

V sobotu 7. října 2017 se koná "Sběr drobných nebezpečných odpadů"
v Jištěrpech u pomníku od 10,20 do 10,35 hod,
v Chotiněvsi u obchodu od 10,45 do 11,00 hod.

Soubory:   

ZÁŘÍ

ZMĚNA TERMÍNU SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Oznamujeme, že dnem 2. října 2017 začíná zimní svoz komunálního odpadu, to znamená svoz 1 x týdně. Svozovým dnem je středa, první vývoz se koná 4. října 2017.

Soubory:   

UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

Od 28. srpna do 1. září 2017 bude obecní úřad v Chotiněvsi uzavřen (dovolená).

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Starosta obce Chotiněves svolává v souladu s ust. § 103 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zasedání zastupitelstva obce, které se koná

ve středu 13. září 2017 od 18,00 hodin

v budově obecního úřadu

Program:
- Úvod
- Určení zapisovatele, ověřovatele
- Schválení programu
- Pozemky
- Diskuse, usnesení a závěr

OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve středu 13. září 2017 v části obce Chotiněves od 07,00 do 15,00 hodin.

Soubory:   

SRPEN

ZÁJEZD DO ČESKÉHO KRUMLOVA

Obecní úřad Chotiněves ve spolupráci s kulturní komisí pořádá ve dnech 10.-11. srpna 2017 "Zájezd do Českého Krumlova".

Soubory:   

ČERVENEC

GRILOVAČKA V JIŠTĚRPECH

Obecní úřad a kulturní komise ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči v Chotiněvsi vás zvou na akci "Grilovačka v Jištěrpech" v sobotu 5. srpna 2017 od 17,00 hodin na fotbalovém hřišti v Libínkách.

Soubory:   

ČERVEN

POSTŘIK PROTI MŠICI CHMELOVÉ

Oznámení, že v termínu od 2. do 9. června 2017 se bude provádět postřik proti Mšici chmelové v katastrálním území Chotiněves.

Soubory:   

DEN DĚTÍ

V neděli 4. června 2017 se koná na zahradě kostela v Chotiněvsi od 15,00 hodin "Den dětí".

Soubory:   

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Starosta obce Chotiněves svolává v souladu s ust. § 103 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zasedání zastupitelstva obce, které se koná

ve středu 14. června 2017 od 18,00 hodin

v budově obecního úřadu

Program:
- Úvod
- Určení zapisovatele, ověřovatele
- Schválení programu
- Účetní závěrka obce za rok 2016
- Závěrečný účet obce za rok 2016 – zpráva o hospodaření za rok 2016
- Závěrečný účet Svazku obcí Úštecka za rok 2016
- Spolek pro obnovu venkova – zpráva o hospodaření za rok 2016
- Rozpočtové opatření
- Rozpočtový výhled obce.
- Pozemky – koupě, prodej
- Dotace
- Žádosti
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- Diskuse, usnesení a závěr
KVĚTEN

DEN MATEK A OSLAVU KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Obecní úřad a kulturní komise ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči v Chotiněvsi vás zvou na "Den matek a Oslavu konce II. světové války” v sobotu 13. května 2017 od 16,00 hodin před Obecním úřadem v Chotiněvsi.

Soubory:   

VÝLUKA TRATI 087

Výluka trati 087 od 1. května do 5. května 2017. Náhradní autobusy pro občany Chotiněvsi po dobu výluky trati 087 zastaví ( v případě zájmu o nástup, nebo výstup cestujících ) na křižovatce komunikací I/15 a III/24067, která je v blízkosti nahrazované vlakové zastávky.

Soubory:   

SBĚR DROBNÝCH NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

V sobotu 6. května 2017 se koná "Sběr drobných nebezpečných odpadů"
v Jištěrpech u pomníku od 10,20 do 10,35 hod,
v Chotiněvsi u obchodu od 10,45 do 11,00 hod

Soubory:   

DOČASNÁ UZAVÍRKA ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU

Dočasná uzavírka železničního přejezdu mezi obcemi Křešice - Třeboutice od 4. května 2017 od 7:00 hodin do 5. května 2017 do 16:00.
DUBEN

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Obecní úřad a kulturní komise ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči v Chotiněvsi vás zvou v neděli 30. dubna 2017 na "Pálení čarodějnic". Slet čarodějnic a ostatních strašidel bude v 18,00 hodin na dětském hřišti v Chotiněvsi.

Soubory:   

POZVÁNKA - SCHŮZE SDRUŽENÍ OBCÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Schůze Sdružení obcí pro nakládání s odpady se koná dne 27. dubna 2017 od 14,00 hodin na sále Radnice v Bohušovicích nad Ohří.

ZMĚNA TERMÍNU SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Oznamujeme, že dnem 1. května 2017 začíná letní svoz komunálního odpadu, to znamená svoz 1 x za 14 dní. Svozovým dnem je středa sudý týden, první vývoz začíná 3. května 2017.

Soubory:   

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY

Oznámení o přerušení dodávky vody v pondělí 3. dubna 2017 v obci Chotiněves od 08,00 do 15,00 hodin.

Soubory:   

BŘEZEN

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Starosta obce Chotiněves svolává v souladu s ust. § 103 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zasedání zastupitelstva obce, které se koná

ve středu 22. března 2017 od 18,00 hodin

v budově obecního úřadu

Program:
- Úvod
- Určení zapisovatele, ověřovatele
- Schválení programu
- Rozpočtové opatření č.1/2017
- Kontrolní a finanční výbor
- Generali – pojištění majetku a odpovědnosti Region
- Pozemky – koupě, bezúplatný převod, prodej
- Předkupní pávo k pozemku
- Dotace – Kulturní zařízení
- ČOV - Jštěrpy
- Žádosti, ostatní - tur.trasa - značení
- Diskuse
- Usnesení, závěr

Nová verze webu - vyzkoušejte ...© Copyright Petr Šmatlák 1998-2015

Obecní úřad Chotiněves - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz