Dnes je středa 23.1.2019, svátek má Zdeněk (zítra má svátek Milena)

Přihlášení

AKTUALITY
PROSINEC

SETKÁNÍ SENIORŮ

Obecní úřad Chotiněves a kulturní komise Vás zvou na "Setkání seniorů", které se koná v pátek 7. prosince 2017 od 17,00 hodin na obecním úřadě v Chotiněvsi

Soubory:   

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Starosta obce Chotiněves svolává v souladu s ust. § 103 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zasedání zastupitelstva obce, které se koná

ve čtvrtek 13. prosince 2018 od 17,00 hodin

v budově obecního úřadu

Program:
1) Úvod
2) Určení zapisovatele, ověřovatele
3) Schválení programu
4) Rozpočtové opatření
5) Kontrolní a finanční výbor
6) Rozpočet Obce Chotiněves na rok 2019 - návrh
7) Pozemky – koupě, nájem, prodej, přijetí daru
8) Návrh rozpočtu Svazku Obcí Úštěcka nárok 2019 – návrh
9) Dotace – hasičské auto, kulturní zařízení
10) Rozpočet Sdružení pro nakládání s odpady
11) Kontrola usnesení
12) Žádosti, odměny, dary, ostatní
13) Diskuse
14) Usnesení, závěr
LISTOPAD

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Srdečně Vás zveme na již tradiční "Rozsvícení vánočního stromu", které se uskuteční v pátek 30. listopadu 2018 od 17,00 hodin před Obecním úřadem v Chotiněvsi.

Soubory:   

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Starosta obce Chotiněves svolává v souladu s ust. § 103 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zasedání zastupitelstva obce, které se koná

v pátek  2. listopadu 2018 od 17,00 hodin

v budově obecního úřadu

Program:
1) Úvod
2) Určení zapisovatele, ověřovatele
3) Schválení programu
4) Volba starosty a místostarosty
   a) určení, které funkce budou zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
   b) určení volby starosty a místostarosty
   c) volba starosty
   d) volba místostarosty
5) Zřízení finančního a kontrolního výboru
   a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
   b) volba předsedy finančního výboru
   c) volba předsedy kontrolního výboru
   d) volba členů finančního výboru
   e) volba členů kontrolního výboru
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
7) Diskuse
8) Usnesení, závěr
ŘÍJEN

BESEDA SE ZÁSTUPCI VOLYŇSKÝCH ČECHŮ PŘI PŘÍLEŽITOSTI OSLAV 100 LET ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

Obecní úřad v Chotiněvsi vás zve na besedu při příležitosti stého výročí vzniku Československého státu. Beseda se koná v pondělí 22. října 2018 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Soubory:   

ZMĚNA TERMÍNU SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Oznamujeme, že ve středu 3. října 2018 začíná zimní svoz komunálního odpadu, to znamená svoz 1 x týdně.

Soubory:   

ZÁŘÍ

INFORMACE O NEPLÁNOVANÉ VÝLUCE TRATI 087

Neplánovaná výluka železniční trati 087 Lovosice – Česká Lípa - od 24. září do 26. září 2018 viz příloha.

Soubory:   

VYHLÍDKOVÉ LETY

Zveme Vás s dětmi 29. září 2018 na podzimní "Vyhlídkové lety" nad okolí, Litoměřice, Milešovku z malého letiště Liběšice.

Soubory:   

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Starosta obce Chotiněves svolává v souladu s ust. § 103 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zasedání zastupitelstva obce, které se koná

ve čtvrtek 13. září 2018 od 18,00 hodin

v budově obecního úřadu

Program:
- Úvod
- Určení zapisovatele, ověřovatele
- Schválení programu
- Rozpočtové opatření
- Kontrolní a finanční výbor
- Podesta dle VS - 1/2015
- Pozemky – koupě, nájem, pronájem, prodej, přijetí daru
- Kupní smlouvy – Sever.vod. Spol. a.s.
- Dražba – 1/12 pozemku 620/3
- Žádosti, odměny, dary, ostatní
- Diskuse
- Usnesení, závěr

ZÁJEZD NA OSLAVU 100 LET VZNIKU ČESKÉ REPUBLIKY

Obecní úřad Chotiněves ve spolupráci s kulturní komisí pořádá dne 21. - 22. září 2018Zájezd na oslavu 100 let vzniku České republiky”.

Soubory:   

SRPEN

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY

Oznámení o přerušení dodávky vody ve čtvrtek 30. srpna 2018 v obci Jištěrpy od 08,00 do 14,00 hodin.

Soubory:   

ČERVENEC

GRILOVAČKA V JIŠTĚRPECH

Obecní úřad a kulturní komise ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči v Chotiněvsi vás zvou na akci "Grilovačka v Jištěrpech" v sobotu 28. července 2018 od 16,00 hodin na fotbalovém hřišti v Libínkách.

Soubory:   

UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

Od 16. července do 20. července 2018 bude obecní úřad v Chotiněvsi uzavřen (dovolená).
ČERVEN

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Starosta obce Chotiněves svolává v souladu s ust. § 103 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zasedání zastupitelstva obce, které se koná

ve čtvrtek 28. června 2018 od 18,00 hodin

v budově obecního úřadu

Program:
- Úvod
- Určení zapisovatele, ověřovatele
- Schválení programu
- Rozpočtové opatření
- Účetní závěrka obce za rok 2017
- Závěrečný účet obce za rok 2017 – zpráva o hospodaření za rok 2017
- Pozemky – koupě, nájem, pronájem, prodej, přijetí daru
- Závěrečný účet Svazku obcí Úštěcka za rok 2017
- Spolek pro obnovu venkova – zpráva o hospodaření za rok 2017
- Žádosti, odměny, dary, ostatní
- Diskuse
- Usnesení, závěr

DEN DĚTÍ

V neděli 3. června 2018 se koná u kostela v Chotiněvsi od 15,00 hodin "Den dětí".

Soubory:   

KVĚTEN

DEN MATEK A OSLAVU KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Obecní úřad a kulturní komise ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči v Chotiněvsi vás zvou na "Den matek a Oslavu konce II. světové války” v sobotu 26. května 2018 od 18,00 hodin před Obecním úřadem v Chotiněvsi.

Soubory:   

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU

Oznámení o uzavření železničního přejezdu u zastávky Hoprní Řepčice ve dnech 16. května od 08,00 hodin do 17.května 2018 do 18,00 hodin.

Soubory:   

VÝLUKA TRATI 087

Výluka trati 087 - od 14. května do 18. května 2018 na žádost Obce Chotiněves budou nově zastavovat "Na znamení" náhradní autobusy u všech nahrazených spojů u odbočky k obci Chotiněves v obou směrech (viz plánek).

Soubory:   

BENEFIČNÍ KONCERT ROMANA DRAGOUNA

Pozvánka na benefiční koncert Romana Dragouna ve prospěch opravy věže evangelického kostela. V neděli 20. května 2018 od 18,00 hod v evangelickém kostele v Krabčicích pod Řípem.

Soubory:   

VÝLUKA TRATI 087 LOVOSICE - ČESKÁ LÍPA

Výluka trati 087 Lovosice - Česká Lípa (a zpět) od od 9. května do 16. května 2018. Výluka: Litoměřice horní nádraží - Úštěk.

Soubory:   

SBĚR DROBNÝCH NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

V sobotu 5. května 2018 se koná "Sběr drobných nebezpečných odpadů"
v Jištěrpech u pomníku od 10,20 do 10,35 hod,
v Chotiněvsi u obchodu od 10,45 do 11,00 hod.

Soubory:   

DUBEN

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

SDH Chotiněves ve spolupráci s obcí vás zvou v pondělí 30. dubna 2018 na "Pálení čarodějnic". Slet čarodějnic a jejich pomocníků bude v 18,00 hodin na dětském hřišti v Chotiněvsi.

Soubory:   

KOMPOSTÁRNA SONO

Kompostárna SONO produkuje kvalitní pěstební materiál

Soubory:   

ZMĚNA TERMÍNU SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO LETNÍ OBDOBÍ 2018

Oznamujeme, že 2. května 2018 začíná letní svoz komunálního odpadu, to znamená svoz 1 x za 14 dní. Svozovým dnem je středa sudý týden.

Soubory:   

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Starosta obce Chotiněves svolává v souladu s ust. § 103 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zasedání zastupitelstva obce, které se koná

ve čtvrtek 19. dubna 2018 od 18,00 hodin

v budově obecního úřadu

Program:
- Úvod
- Určení zapisovatele, ověřovatele
- Schválení programu
- Rozpočtové opatření
- Kontrolní a finanční výbor GDPR
- Pozemky - koupě, nájem, pronájem, prodej, přijetí daru
- Projekt dle návrhu - kulturní sál
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
- Závěrečný účet - návrh SONO
- Cenová nabídka 1 ks Ukazatele rychlosti
- Žádosti, odměny, dary, ostatní
- Diskuse, usnesení a závěr
BŘEZEN

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY

Oznámení o přerušení dodávky vody ve čtvrtek 8. března 2018 v obci Chotiněves od 09,00 do 15,00 hodin.

Soubory:   

ÚNOR

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Starosta obce Chotiněves svolává v souladu s ust. § 103 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zasedání zastupitelstva obce, které se koná

ve středu 14. února 2018 od 17,00 hodin

v budově obecního úřadu

Program:
- Úvod
- Určení zapisovatele, ověřovatele
- Schválení programu
- Dotace
- Žádosti
- Diskuse, usnesení a závěr

ZÁJEZD NA KARLŠTEJN

Obecní úřad Chotiněves ve spolupráci s kulturní komisí pořádá dne 7.července 2018 "Zájezd na Karlštejn".

Soubory:   

© Copyright Petr Šmatlák 1998-2015

Obecní úřad Chotiněves - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz