Dnes je čtvrtek 13.12.2018, svátek má Lucie (zítra má svátek Lýdie)

Přihlášení

ÚŘEDNÍ DESKA

A R CH I V

Dokument Vyvěšeno Ukončeno

Vvyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Chotiněves obcí Chotiněves a Jištěrpy ze dne 1.12.2014

08.12.2014

08.01.2015

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 11/2014

04.12.2014

10.01.2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

28.11.2014

15.12.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015 Obec Chotiněves

26.11.2014

15.12.2014

Návrh rozpočtu svazku obcí Úštěcko na rok 2015

25.11.2014

15.12.2014

Oznámení o zamýšleném převodu

25.11.2014

29.04.2015

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 10/2014

10.11.2014

04.12.2014

Proslov pana starosty 2010 – 2014

20.10.2014

05.11.2014

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 9/2014

20.10.2014

09.11.2014

Výsledky voleb do zastupitelstva obce

11.10.2014

11.11.2014

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 8/2014

30.09.2014

19.10.2014

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí obec Jištěrpy

25.09.2014

26.11.2014

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí obec Chotiněves

25.09.2014

26.11.2014

Volby do zastupitelstev obcí 10. až 11. října 2014

25.09.2014

05.11.2014

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných prostorů

15.09.2014

16.11.2014

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obec Chotiněves

04.09.2014

10.11.2014

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

28.08.2014

29.09.2014

Uzavírka z důvodu opravy železničního přejezdu

21.08.2014

15.09.2014

Volby do Zastupitelstev obcí 10. a 11. října 2014

11.08.2014

05.11.2014

Dopis ministru průmyslu a obchodu Ing. Janu Mládkovi CSc. a reakce na něj

07.07.2014

13.11.2014

Osvědčení o úspoře emisí Obec Chotiněves

30.06.2014

13.11.2014

Oznámení registrace kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014

27.06.2014

21.08.2014

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby

24.06.2014

01.09.2014

Oznámení o provádění plošného postřiku porostů hrachů

06.06.2014

10.06.2014

Oznámení vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Jištěrpy - Rochov

05.06.2014

13.11.2014

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2013

05.06.2014

30.06.2014

Oznámení o projednání Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje v uplynulém období

28.05.2014

30.06.2014

Výsledky voleb do Evropského parlamentu

27.05.2014

16.06.2014

Záměr prodeje (pronájmu) části pozemku p.č. 642/2 v k.ú. Jištěrpy

26.05.2014

16.06.2014

SONO Závěrečný účet za rok 2013

15.05.2014

16.06.2014

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Úštěcko za rok 2013

13.05.2014

16.06.2014

Návrh závěrečného účtu obce Chotiněves za rok 2013

12.05.2014

16.06.2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves

12.05.2014

16.06.2014

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních a samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

12.05.2014

16.06.2014

Oznámení o době místě konání voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24.5.2014

06.05.2014

11.06.2014

Záměr prodeje části pozemku p. č. 642/10 v k. ú. Jištěrpy

01.05.2014

16.06.2014

Finanční úřad pro Ústecký kraj -Veřejná vyhláška podle § 49 odst. 5 a odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

30.04.2014

09.06.2014

Záměr prodeje pozemku p.č. 62/5 v k.ú. Jištěrpy výměry 435 m2

29.04.2014

16.06.2014

Zveřejnění informací dle ustanovení § 36, odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – ochrana odběratele

29.04.2014

29.05.2014

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

10.04.2014

11.06.2014

Oznámení o provádění plošného postřiku porostů řepky chemickým přípravkem Nurel

04.04.2014

29.05.2014

Dopis podnikatelům o poskytnutí informace o programech EU na období 2014 – 2020

01.04.2014

29.05.2014

Nařízení Státní veterinární správy o opatření k tlumení a zamezení šíření varroázy včel

01.04.2014

29.05.2014

Obecně závaznou vyhlášku 1/2014, kterou se upravuje zákaz vstupu psů na některá veřejná prostranství

01.04.2014

16.06.2014

Výzva občanům – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových podle § 65. odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a další oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

27.03.2014

 

Změny u daně z nemovitostí od 1.1.2014

24.03.2014

29.05.2014

Návrh rozpočtu Euroregionu Labe na rok 2014

24.03.2014

29.05.2014

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014

24.03.2014

11.06.2014

Plán akcí - Hasiči Chotiněves 2014

26.02.2014

30.12.2014

Plán akcí - Chotiněves 2014

26.02.2014

30.12.2014

Obec Chotiněves oznamuje nalezení věci: Pomník padlým na pozemku p.č. 63/2 v obci Jištěrpy, k.ú. Jištěrpy. Dle zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění (Občanský zákoník) § 135, odst.1.

20.01.2014

30.06.2014

Obec Chotiněves oznamuje nalezení věci: Kaple na pozemku p.č. 642/13 v obci Jištěrpy, k.ú. Jištěrpy. Dle zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění (Občanský zákoník) § 135, odst.1.

20.01.2014

30.06.2014

Veřejná vyhláška - Vyrozumění o podaném odvolání (část 2)

14.01.2014

31.03.2014

Veřejná vyhláška - Vyrozumění o podaném odvolání (část 1)

14.01.2014

31.03.2014

Záměr prodeje části pozemku p.č. 642/10 v k.ú. Jištěrpy

09.01.2014

08.04.2014

Pronájem obecního bytu 1 + kk

09.01.2014

08.04.2014

Nová verze webu - vyzkoušejte ...© Copyright Petr Šmatlák 1998-2015

Obecní úřad Chotiněves - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz