Dnes je čtvrtek 13.12.2018, svátek má Lucie (zítra má svátek Lýdie)

Přihlášení

ÚŘEDNÍ DESKA

A R CH I V

Dokument Vyvěšeno Ukončeno

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém komunitního kompostování

11.12.2015

08.02.2016

Informace pro občany ČR

10.12.2015

 

Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky dle územní působnosti obce Chotiněves

07.12.2015

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 11/2015

02.12.2015

13.01.2016

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016

27.11.2015

10.12.2015

Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém komunitního kompostování

25.11.2015

10.12.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016 Obec Chotiněves

24.11.2015

10.12.2015

Návrh rozpočtu svazku obcí Úštěcko na rok 2016

24.11.2015

10.12.2015

Oznámení o zamýšleném převodu – státní pozemkový úřad

24.11.2015

24.02.2016

Záměr koupi pozemků p.č. 571/4 a 571/5 v k.ú. Chotiněves

12.11.2015

10.12.2015

Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO

11.11.2015

 

Návrh rozpočtu příjmů a výdajů SONO na rok 2016

09.11.2015

10.12.2015

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 10/2015

04.11.2015

02.12.2015

Záměr koupi části pozemku od obce Drahobuz

02.11.2015

10.12.2015

Záměr prodeje pozemků p.č. 91/2 v k.ú. Jištěrpy

02.11.2015

10.12.2015

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 9/2015

07.10.2015

04.11.2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém komunitního kompostování

01.10.2015

12.11.2015

Záměr prodeje části pozemků p.č. 1108/2 a 1128 v k.ú. Chotiněves

16.09.2015

30.09.2015

Záměr bezúplatného převodu pozemků p.č. 241/5, 241/6 v k.ú. Jištěrpy

16.09.2015

30.09.2015

Záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 620/2 v k.ú. Jištěrpy

16.09.2015

30.09.2015

Záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 575/2 v k.ú. Chotiněves

16.09.2015

30.09.2015

Žádost o zrušení předkupního práva

16.09.2015

30.09.2015

Záměr bezúplatného převodu pozemků p.č. 646, 651, 656/1, 656/2, 656/3, 656/4 v k.ú. Jištěrpy

16.09.2015

30.09.2015

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 8/2015

14.09.2015

07.10.2015

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných prostorů s datumem 10.9.2015

10.09.2015

16.11.2015

Obec Chotiněves prodává herní prvky (skluzavku a houpačku) z dětského hřiště v Chotiněvsi

10.09.2015

30.09.2015

Žádost o zrušení předkupního práva

03.09.2015

30.09.2015

Žádost o zrušení předkupního práva

03.09.2015

30.09.2015

Záměr bezúplatného převodu pozemku v k.ú. Chotiněves

02.09.2015

30.09.2015

Budování elektrické přípojky v obci Jištěrpy a Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IP – 12-4005293/001 LT, Jištěrpy, kabel NN, p.p.č. 32, nové OM

02.09.2015

30.09.2015

Pachtovní smlouva 844/2015

02.09.2015

30.09.2015

Žádost o zrušení předkupního práva v k.ú. Jištěrpy

02.09.2015

30.09.2015

Záměr koupi pozemku (bezúplatného převodu) p.č. 134 v k.ú. Chotiněves

02.09.2015

30.09.2015

Záměr prodeje části pozemků v k.ú. Chotiněves

02.09.2015

30.09.2015

Záměr koupi pozemků (bezúplatného převodu) p.č. 1125, 943/133, 1124 v k.ú. Chotiněves a p.č. 646 v k.ú. Jištěrpy

02.09.2015

30.09.2015

Záměr koupi pozemků (bezúplatného převodu) p.č. 179 a 236/1 v k.ú. Jištěrpy

02.09.2015

30.09.2015

Záměr koupi pozemků (bezúplatného převodu) p.č. 943/2, 575/6, 128, 129 v k.ú. Chotiněves

02.09.2015

30.09.2015

Pronájem obecního bytu

01.09.2015

30.09.2015

Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém komunitního kompostování

31.08.2015

30.09.2015

Odvolání zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

18.08.2015

30.09.2015

Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Chotiněves

14.08.2015

30.09.2015

Rozhodnutí - zákaz vstupu do lesa

14.08.2015

30.09.2015

Nařízení města Litoměřice č. 1/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

14.08.2015

30.09.2015

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 7/2015

14.08.2015

14.09.2015

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obec Chotiněves za rok 2015

14.08.2015

30.09.2015

Vyhlášení zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

11.08.2015

18.08.2015

Zpráva o uplatňování územního plánu Chotiněves v uplynulém období

04.08.2015

30.09.2015

Záměr prodeje části pozemku p. č. 57/2 a 642/9 v k. ú. Jištěrpy

27.07.2015

30.09.2015

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 6/2015

14.07.2015

14.08.2015

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad – CZ04 a výzva k uplatnění připomínek a námitek

13.07.2015

30.09.2015

Žádost Obce Chotiněves o úplný zákaz vjezdu motorových vozidel

25.06.2015

30.09.2015

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2014

11.06.2015

25.06.2015

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 5/2015

01.06.2015

14.07.2015

Oznámení o vystavení upraveného návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Chotiněves k veřejnému nahlédnutí

01.06.2015

01.07.2015

Zpráva o uplatňování územního plánu Chotiněves v uplynulém období

26.05.2015

29.07.2015

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Úštěcko za rok 2014

25.05.2015

25.06.2015

Obec nabízí k pronájmu pozemky uvedené na LV č. 1. k.ú. Jištěrpy k zemědělskému zužití

19.05.2015

25.06.2015

Přidělení garáže v nájemním domě č.p. 73

06.05.2015

25.06.2015

Přidělení bytu v nájemním domě č.p. 74

06.05.2015

25.06.2015

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 4/2015

04.05.2015

01.06.2015

Zápis ze zasedání XXV. Sněmu Euroregionu Labe

30.04.2015

25.06.2015

Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Ústecký kraj

30.04.2015

02.06.2015

Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2014

30.04.2015

25.06.2015

Státní pozemkový úřad – Oznámení o zamýšleném převodu

29.04.2015

29.07.2015

Účetní závěrka obec Chotiněves sestavená k 31.12.2014 obsahuje výkazy FIN 2-12 M, Přílohu, Výkaz zisku a ztráty, Rozvahu, Inventarizační zprávu a Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2014

29.04.2015

25.06.2015

Závěrečný účet za rok 2014 obec Chotiněves

29.04.2015

25.06.2015

Zpráva o hospodaření za rok 2014 – Spolek pro obnovu venkova - Ústecký kraj

23.04.2015

25.06.2015

Rozpočet SPOV – ÚK na rok 2015

23.04.2015

25.06.2015

Kanalizační řád – pro oddílný kanalizační systém obce Chotiněves zakončený čistírnou odpadních vod Chotiněves

13.04.2015

25.06.2015

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 3/2015

13.04.2015

04.05.2015

Rozhodnutí týkající se návrhu uznání honitby Liběšice, Horní Řepčice a návrhu na registraci honebního společenstva Horní Řepčice a Liběšice

02.04.2015

30.04.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a sytém komunitního kompostování

01.04.2015

25.06.2015

Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

01.04.2015

25.06.2015

Výzva občanům – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových podle § 65. odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a další oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

27.03.2015

 

Obec Chotiněves zakoupila Pártystan dle usnesení ze Zasedání ze dne 9.10.2013 v hodnotě 27 900,- Kč

17.03.2015

25.06.2015

Vyjádření k předkupnímu právu

17.03.2015

30.03.2015

Vnitřní směrnice č. VS – 1/2015

05.03.2015

30.03.2015

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva

05.03.2015

30.03.2015

Pachtovní smlouva 844/2015

05.03.2015

30.03.2015

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 2/2015

05.03.2015

13.04.2015

Plán akcí obce Chotiněves pro rok 2015

04.03.2015

31.12.2015

Plán akcí Farního sboru Chotiněves pro rok 2015

03.03.2015

31.12.2015

Plán akcí - Hasiči Chotiněves 2015

03.03.2015

31.12.2015

SONO Závěrečný účet za rok 2014

02.03.2015

30.03.2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves

02.03.2015

30.03.2015

Záměr koupi pozemků p.č. 325 a 336 v k.ú. Chotiněves

01.03.2015

31.03.2015

Výzva občanům – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových podle § 65. odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a další oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

19.02.2015

 

Návrh vyhlášky obec Chotiněves o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

12.02.2015

30.03.2015

Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení zprávy o uplatňování územního plánu Chotiněves k veřejnému nahlédnutí

04.02.2015

07.03.2015

Pronájem obecního bytu

29.01.2015

03.06.2015

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 12/2014

22.01.2015

04.03.2015

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Labe“

05.01.2015

24.02.2015

Nová verze webu - vyzkoušejte ...© Copyright Petr Šmatlák 1998-2015

Obecní úřad Chotiněves - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz