Dnes je čtvrtek 13.12.2018, svátek má Lucie (zítra má svátek Lýdie)

Přihlášení

ÚŘEDNÍ DESKA

A R CH I V

Dokument Vyvěšeno Ukončeno

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

27.12.2017

22.02.2018

SONO – oznámení

11.12.2017

 

Návrh rozpočtu Svazku obcí Úštěcko na rok 2018

29.11.2017

14.12.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018 Obec Chotiněves

27.11.2017

14.12.2017

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise v Chotiněvsi pro volbu prezidenta konanou ve dnech 12. a 13.1.2018

23.11.2017

22.02.2018

Oznamení - Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta republiky konanou ve dnech 12. a 13.1.2018

23.11.2017

22.02.2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 10/2017

21.11.2017

21.12.2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

21.11.2017

14.12.2017

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018

13.11.2017

22.02.2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

07.11.2017

23.11.2017

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

07.11.2017

31.03.2018

Pozvánka + Přehled rozpočtového hospodaření za období leden – září 2017 + rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 + Rozpočtové provizorium pro rok 2018 – návrh SONO

07.11.2017

14.12.2017

Záměr pronájmu pozemků p.č. 75/1 a 75/2 v k.ú. Chotiněves

24.10.2017

14.12.2017

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

23.10.2017

21.11.2017

Revitalizace trati Lovosice-Česká Lípa – Oznámení k záměru Revitalizace trati Lovosice-Česká Lípa

16.10.2017

31.12.2017

Revitalizace trati Lovosice-Česká Lípa – Oznámení Krajského úřadu ÚK – odboru ŽP

16.10.2017

31.12.2017

Revitalizace trati Lovosice-Česká Lípa – Situace

16.10.2017

31.12.2017

Revitalizace trati Lovosice-Česká Lípa – Hluková studie

16.10.2017

31.12.2017

Odpověď na žádost o měření rychlosti v úseku sil.II/240 Chotiněves-Jištěrpy

11.10.2017

 

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny PČR

05.10.2017

02.11.2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 9/2017

05.10.2017

21.11.2017

Průzkum dopravního chování 2017 Litoměřice a okolí

05.10.2017

30.11.2017

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2017

05.10.2017

 

Rozpočtové opatření č.2/2017

05.10.2017

 

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy

19.09.2017

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 8/2017

19.09.2017

05.10.2017

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

19.09.2017

16.11.2017

Záměr prodeje pozemku p.č. 642/9 v k.ú. Jištěrpy

15.09.2017

 

Oznámení o provádnění prací - vytyčení podzemního zařízení a následné geodetické zaměření sítí

12.09.2017

31.12.2017

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny PČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017

05.09.2017

02.11.2017

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Parlamentu ČR konaných ve dnech 20. a 21. října 2017

05.09.2017

02.11.2017

Záměr prodeje pozemku p.č. 642/9 v k.ú. Jištěrpy

05.09.2017

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017

21.08.2017

02.11.2017

Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu

16.08.2017

31.12.2017

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obec Chotiněves za rok 2017

16.08.2017

13.09.2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 6/2017

19.07.2017

19.08.2017

Závěrečný účet Svazku obcí Úštěcko za rok 2016 + Schválené rozpočtové opatření č. 1/2017 ke schválenému rozpočtu pro rok 2017

13.07.2017

10.01.2018

Kotlíková akce

01.07.2017

31.10.2017

Čerpání lístků na komunální odpad za rok 2016

28.06.2017

31.12.2017

Závěrečný účet za rok 2016 Obec Chotiněves

27.06.2017

 

Rozpočtové opatření č. 1/2017 Obec Chotiněves

27.06.2017

 

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2017 Obec Chotiněves

27.06.2017

 

Střednědobý výhled rozpočtu obec Chotiněves na období 2018 - 2021

27.06.2017

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 5/2017

19.06.2017

19.07.2017

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 – Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 – 2022

09.06.2017

26.06.2017

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Úštěcko za rok 2016

30.05.2017

14.06.2017

Záměr vzdání se předkupního práva na pozemky p.č. 660/2 a p.č. 666/4 k.ú. Chotiněves

30.05.2017

14.06.2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 4/2017

30.05.2017

19.06.2017

Oznámení

29.05.2017

14.06.2017

Záměr koupi pozemku p.č. 620/3 o výměře 4 115 m2 v k.ú. Jištěrpy

22.05.2017

14.06.2017

Záměr prodeje pozemku p.č. 91/2 o výměře 869 m2 v k.ú. jištěrpy

22.05.2017

14.06.2017

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Chotiněves na období 2018 - 2021

22.05.2017

14.06.2017

Návrh závěrečného účtu za rok 2016 Obec Chotiněves

22.05.2017

14.06.2017

Záměr prodeje části pozemku p.č. 642/13 výměry 67 m2 v k.ú. Jištěrpy

15.05.2017

14.12.2017

Opatření obecné povahy 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje

09.05.2017

14.06.2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 3/2017

27.04.2017

30.05.2017

Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2016

27.04.2017

14.06.2017

Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu

26.04.2017

14.06.2017

SONO – Nárh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2017

25.04.2017

14.06.2017

Schválený rozpočet roku 2017 + střednědobý rozpočtový výhled svazku obcí Úštěcko

23.03.2017

14.06.2017

Informace o zveřejnění Aktualizovaného rozpočtového výhledu “SONO” na roky 2017 až 2020

23.03.2017

14.06.2017

Schválený rozpočet svazku obcí Úštěcko na rok 2017 + střednědobý rozpočtový výhled svazku obcí Úštěcko

20.03.2017

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 2/2017

16.03.2017

27.04.2017

Záměr vzdání se předkupního práva na pozemek 660/2 a 666/4 – 1/8 pozemku

13.03.2017

22.03.2017

Kotlíková akce

09.03.2017

30.06.2017

Nový kotel s dotací

07.03.2017

31.12.2017

Pronájem obecního bytu 2+1 č.p. 74 - druhé podlaží

27.02.2017

22.05.2017

Záměr bezúplatného převodu ( koupi ) pozemku p.č. 1168 o výměře 107 m2 v k.ú. Chotiněves

27.02.2017

22.03.2017

Záměr bezúplatného převodu ( koupi ) pozemku p.č. 1169 o výměře 107 m2 v k.ú. Chotiněves

27.02.2017

22.03.2017

Záměr směny pozemku p.č. 1128/10 výměra 15m 2 v k.ú. Chotiněves

22.02.2017

22.03.2017

Záměr prodeje pozemku p.č. 642/26 o výměře 146 m2 v k.ú. Jištěrpy

22.02.2017

22.03.2017

Změna položky ve schváleném rozpočtu

20.02.2017

22.03.2017

Schválený rozpočet roku 2017

20.02.2017

 

Záměr bezúplatného převodu (koupi) pozemku p.č. 18/2 o výměře 200 m2 v k.ú. Jištěrpy

09.02.2017

22.03.2017

Záměr přijetí daru z části pozemku p. č. 663

31.01.2017

14.12.2017

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu

27.01.2017

27.03.2017

Záměr prodeje části pozemku p.č. 571/5 v k.ú. Chotiněves

24.01.2017

22.03.2017

Směna části pozemku obce

24.01.2017

22.03.2017

Dává obec na vědomí záměr směnit část svého pozemku

24.01.2017

22.03.2017

Záměr prodeje části pozemku p.č. 571/5 v k.ú. Chotiněves

24.01.2017

22.03.2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 12/2016

18.01.2017

18.02.2017

Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017

10.01.2017

10.03.2017

Základní informace k nové službě – zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu

10.01.2017

16.03.2017

Nová verze webu - vyzkoušejte ...© Copyright Petr Šmatlák 1998-2015

Obecní úřad Chotiněves - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz