Dnes je středa 23.1.2019, svátek má Zdeněk (zítra má svátek Milena)

Přihlášení

ÚŘEDNÍ DESKA

A R CH I V

Dokument Vyvěšeno Ukončeno

Střednědobý rozpočtový výhled Svazku obcí Úštěcko

19.12.2018

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 11/2018

12.12.2018

 

Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy č. 1. - AOPK ČR

11.12.2018

10.01.2019

Schválený rozpočet Svazku obcí Úštěcko pro rok 2019

11.12.2018

 

Obec Chotiněves prodává vozidlo MULTIKAR M25

06.12.2018

 

Rozhodnutí o úmístění stavby "Vedení 400 kV V450/428, TR Výškov - TR Babylon"

28.11.2018

 

Rozhodnutí o umístění stavby "Vedení 400 kV V450/428, TR Výškov - TR - Babylon"

28.11.2018

 

Návrh rozpočtu na rok 2019 Obec Chotiněves

27.11.2018

 

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019

22.11.2018

 

Záměr postavení altánů na p.č. 64/2 v k.ú. Jištěrpy a 55/1 v k.ú. Chotiněves

21.11.2018

 

Záměr zrušení předkupního práva obce Chotiněves na parcely p.č. 10/1, 10/3 a 10/4 v k.ú. Jištěrpy

21.11.2018

 

Záměr zrušení předkupního práva na parcelu č. 456 v k.ú. Jištěrpy a záměr obce odkoupit část pozemku dle přílohy pro vybudování odpočinkového místa

21.11.2018

 

Záměr odkoupení pozemku p.č. 1158 v k.ú. Chotiněves pro výstavbu podesty na tři stání kontejnerů

21.11.2018

 

Záměr výstavby hlavní brány na pozemku p.č. 67 a 13/2 v k.ú. Jištěrpy

21.11.2018

 

Záměr výstavby hlavní brány na pozemku p.č. 67 a 13/2 v k.ú. Jištěrpy

21.11.2018

 

Záměr výstavby plotu s bránou na pozemku p.č. 71/1, 65/1, 65/2, 62/2 a 67 v k.ú. Jištěrpy

21.11.2018

 

Záměr pronájmu pozemku p.č. 210 v k.ú. Chotiněves

20.11.2018

 

Návrh rozpočtu Svazku obcí Úštěcko na rok 2019

19.11.2018

 

Návrh rozpočtu příjmu a výdajů na rok 2019

15.11.2018

 

Rozpočtové opatření č. 1/2018

15.11.2018

 

Plnění rozpočtu za období leden – září 2018

15.11.2018

 

Pozvánka na jednání členské schůze Sdružení obcí pro nakládání s odpady

15.11.2018

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 10/2018

07.11.2018

12.12.2018

Výsledky voleb 2. kola do Senátu Parlamentu České republiky

13.10.2018

 

Výsledky voleb do zastupitelstva obce

06.10.2018

 

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky

06.10.2018

 

Rozpočtové změny – schválený rozpočet – rok 2018

03.10.2018

 

Rozpočtové opatření č. 3/2018

03.10.2018

 

Rozhodnutí územní rozhodnutí (veřejná vyhláška)

21.09.2018

 

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR

13.09.2018

 

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

10.09.2018

16.11.2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 8/2018

05.09.2018

 

Záměr přijetí daru p.č. 663/3 v k.ú. Jištěrpy

30.08.2018

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

27.08.2018

11.09.2018

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise v Chotiněvsi pro Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018.

23.08.2018

 

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Chotiněves za rok 2018

22.08.2018

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

21.08.2018

 

Realizace dodávky a montáže plastových oken Chotiněves č.p. 73 dle Vnitřní směrnice č. VS – 1/2015

20.08.2018

 

Záměr koupi (bezúplatného převodu) pozemku p.č. 391/108 v k.ú. Chotiněves

13.08.2018

 

Záměr koupi (bezúplatného převodu) pozemku p.č. 943/2 v k.ú. Chotiněves

13.08.2018

 

Záměr koupi pozemku p.č. 18/2 v k.ú. Jištěrpy

13.08.2018

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro Volby do zastuputelstev obcí konaných ve dnech 5. a. 6 října 2018

06.08.2018

 

Záměr prodeje pozemku p.č. 70 v k.ú. Jištěrpy

02.08.2018

 

Záměr prodeje pozemku p.č. 31/1 její 1/2 v k.ú. Jištěrpy

02.08.2018

 

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. ULT/043/2018 a jeho podmínkách

18.07.2018

15.08.2018

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání ve věci územního rozhodnutí o umístění stavby "Vedení 400 kV V450/428, TR Výškov – TR Babylon"

13.07.2018

15.08.2018

Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Chotiněves pro další volební období

12.07.2018

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 6/2018

10.07.2018

05.09.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chotiněves za rok 2017

10.07.2018

 

Závěrečný účet za rok 2017

10.07.2018

 

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2018

10.07.2018

 

Rozpočtové opatření č. 2/2018

10.07.2018

 

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018

01.07.2018

 

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018

01.07.2018

 

Záměr výměny, koupě pozemků p.č. 642/9 a 42/2

12.06.2018

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 5/2018

12.06.2018

10.07.2018

Záměr prodeje pozemku dle nákresu

11.06.2018

 

Závěrečný účet Svazku obcí Úštěcko za rok 2017 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Úštěcko za rok 2017

11.06.2018

 

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017

06.06.2018

25.06.2018

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 - 2023

06.06.2018

25.06.2018

Záměr směny pozemku p.č. 620/2 k.ú. Jištěrpy

24.05.2018

28.06.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

24.05.2018

28.06.2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Obec Chotiněves

24.05.2018

28.06.2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 4/2018

17.05.2018

12.06.2018

Rozpočtové opatření č. 1 / 2018 Obec Chotiněves

30.04.2018

 

Veřejná vyhláška

27.04.2018

28.05.2018

Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2017

25.04.2018

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 3/2018

11.04.2018

17.05.2018

SONO – Návrh Závěrečného účtu za rok 2017 v užším rozsahu + Návrh Rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2018 + Návrh Aktualizace rozpočtového výhledu na roky 2019 - 2021

10.04.2018

 

Záměr realizace ukazatele rychlosti vozidel s fotovoltaickým panelem dle Vnitřní směrnice č. VS – 1/2015

03.04.2018

19.04.2018

Záměr přijetí daru pozemku p.č.116/2 v k.ú. Jištěrpy

03.04.2018

19.04.2018

Záměr pronájmu pozemku p.č. 620/2 v k.ú. Jištěrpy

03.04.2018

19.04.2018

Záměr pronájmu pozemku p.č. 154 v k.ú. Chotiněves

03.04.2018

19.04.2018

Veřejná vyhláška – oznámení - zveřejnění návrhu 2. aktualizace ZÚR ÚK a VV URÚ

28.03.2018

30.04.2018

Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou

22.03.2018

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 2/2018

13.03.2018

11.04.2018

Návrh rozpočtu Euroregionu Labe na rok 2018

05.03.2018

28.03.2018

Závěr zjišťovacího řízení – rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou

15.02.2018

28.03.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chotiněves za rok 2017

08.02.2018

21.08.2018

Výsledky volby prezidenta republiky 2018 - 2. kolo

27.01.2018

22.02.2018

"Také ty můžeš být jedním z nás" náborová kampaň Policie České republiky.

23.01.2018

 

Výsledky volby prezidenta republiky 2018 - 1. kolo

15.01.2018

22.02.2018

Rozpis Rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2017 – změna č. 3 (SONO)

11.01.2018

 

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2017 Obec Chotiněves

11.01.2018

 

Rozpočtové opatření č. 3 / 2017 Obec Chotiněves

11.01.2018

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 12/2017

11.01.2018

13.03.2018

Schválený rozpočet svazku obcí Úštěcko na rok 2018 + Schválené rozpočtové opatření č. 2/2017 ke schválenému rozpočtu pro rok 2017 Svazek obcí Úštěcko

10.01.2018

 

Informace pro občany obcí správního obvodu Litoměřice – Likvidace odpadních vod v jímce na vyvážení

08.01.2018

 

Schválený rozpočet na rok 2018 Obec Chotiněves

04.01.2018

 

Rozpočtové změny roku 2017 Rozpočtového opatření č. 3/2017 SONO

04.01.2018

 

© Copyright Petr Šmatlák 1998-2015

Obecní úřad Chotiněves - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz